Etisk Råd

Etisk råd består af:

Formand Maj Brandstrup
telefon 2615 6160
Medlem Anne Bay
telefon 2251 3505
Medlem Mette Hergaard
telefon 28 57 95 51
e-mail   mette@bjerringfelt.dk