Nyt medlem se her

Nyt medlem se her

For at blive medlem af Brancheforeningen for Fysiugisk Massage, skal du have modtaget minimum 100 lektioners undervisning i “primær behandlingsform” og have bestået eksamen. Du kan dog ikke få tildelt tillidservhverv, det kan du først når du har modtaget 250 timers undervisning i “primær behandlingsform” og har bestået eksamen.
“Primær behandlingsform” vil sige Fysiurgis Massage.
Flere skoler tilbyder undervisning i “Primær behandlingsform” 1 og 2.
Elever.:
Der kan søges om optagelse som elev hvis du er under uddannelsen på en af BFM´s godkendte skoler.
Eksamensbeviser fremsendes umiddelbart efter eksamen.

Henvendelse vedr. medlemskab rettes til sekretariatet: sekretaer@bfm1992.dk

BESTIL ANSØGNINGSSKEMA VED AT KLIKKE HER: Stamkort 2017
Medlemskab af Brancheforeningen for Fysiurgisk Massage giver dig et kvalitetsstempel udadtil, da du skal opfylde visse krav for at blive medlem.
Du kan bestille et certifikat, du kan hænge op i din klinik.

Du har mulighed for at få indflydelse på foreningens arbejde ved at deltage i den årlige generalforsamling.

Folder til nye medlemmer:
Vi har fået lavet en folder til nye medlemmer – klik her: BFM-folder jan – 2016
Kontingent sats pr. 2015
Der kommer nye satser på kontingent fra starten af 2015.
Et medlemskab vil koste 2.500 kr. – De første seks måneder er gratis!! Beløbet vil således halvårligt være 1.250 kr.
For RAB-medlemmer vil det koste 3.060 kr. hvoraf de 1.810 kr. forfalder 2. februar og de 1.250 kr. forfalder den 2. august. De 560 kr. i RAB-kontingent kan reguleres hvert år, så det modsvarer udgiften, som BFM har til RAB-Forum.
Stamkort og certifikatbestilling udfyldes og sendes til sekretariatet sammen med kopi af eksamensbeviser.
Du betragtes som medlem, når dine eksamensbeviser er godkendt
og du har betalt kontingent.
Elever under uddannelse betaler fuldt medlemsskab.
Det koster et indmeldelsesgebyr på 300,- kr. at melde sig ind.
Certifikatet koster 100,- kr. (dette er frivilligt)
RAB -kontingent koster årligt pr. 1. januar 2017 560,- kr. (første gang dog 660,- kr). Beløbet vil blive reguleret hvert år, så det modsvarer vores udgifter til RAB-Forum.