Uddannelser:
RAB
(Registreret Alternativ Behandler)
Ikke RAB
(Ikke Registreret Alternativ Behandler)