Om Foreningen

Hvem er vi?
Vi er en brancheforening for Fysiurgisk Massage og blev dannet i 1992.

Det var den første forening af den art og vores formål er at fremme den fysiurgiske massages nyttevirkning og sikre os en faglig og professionel behandling.

Formål

Målet med foreningen er,

  • at varetage medlemmers fælles faglige interesser og rettigheder,
  • at sikre den bedst mulige grund-, videre – og efteruddannelse med relevans for fysiurgisk massage,
  • at sikre medlemmer, der er registreret i henhold til loven om den brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere ’Lov nr. 351 af 19.05.2004’, med tilhørende bekendtgørelser,
  • at øge kendskabet til massage i befolkningen for derved at bidrage til højnelse af folkesundheden i Danmark,
  • at være repræsenteret i relevante udvalg såvel nationalt som internationalt, for der igennem at indgå i den til enhver tid gældende sundhedsdebat
  •  Vedtægter for BFM 1992

Hvem kan blive medlem?

  • Alle elever der er påbegyndt en godkendt massøruddannelse.
  • Alle der har gennemgået en massøruddannelse og har min. 100 lektioner (1 lektion = 45 minutter).
  • I særlige tilfælde kan der søges om merit.
  • Kunne dokumentere et gyldigt førstehjælpsbevis på 12 timer eller opfølgning heraf.

Hvad forpligtiger jeg mig til som medlem?


At efterleve BFM’s regler for ‘God klinisk praksis’, som der kan læses mere om her: God klinisk praksis.

Og fremgår af foreningens vedtægter § 11

Hvordan bliver jeg medlem?

Du klikker på tilmeldingsblanket og udfylder denne. Derudover skal du scanne og indsende dit uddannelsesbevis eller for elever din læseplan. Søger du merit skal du indsende relevant dokumentation. Sendes til sekretaer@bfm1992.dk

Hvad koster det?

Indmeldelsesgebyr: 300,- kr. engangsbeløb gælder alle.
Medlemskab: 2.500,- kr. pr. år. De første 6 måneder er gratis, dog max til næste opkrævningsperiode (februar og august). Du betaler kun indmeldelsesgebyr på 300,- kr.

Herefter vil du halvårligt blive opkrævet 1.250 kr.

Elever kan meldes sig ind gratis de første 6 måneder. Første opkrævningsperiode herefter koster 500,-. Anden opkrævningsperiode opkræves almindelig takst.

RAB-registrering: 560,- pr. år (Beløbet reguleres efter udgifterne til RAB-Forum)
RAB-medlemskab: 3.060,- kr. pr. år Beløbet forfalder 2. februar kr. 1.810 og 2. august kr. 1.250.
Ikke aktive medlemmer: 100,- kr.
Certifikat (BFM eller RAB): Sendes automatisk i en printvenlig version.

Hvad får jeg som medlem:

Forsikring: En ansvarsforsikring, der sikrer massøren for eventuelle skader, som han/hun ved uheld skulle pådrage en klient.
Forsikringen dækker personskader på indtil 5.000.000 kr. og en tingskade på 2.000.000 kr.
Koda-Gramex: Vi betaler Koda-Gramex afgifterne. Det betyder, at du har ret til at spille musik i din klinik. Det kan være en meget dyr udgift for en klinik, at betale Koda-Gramex afgift selv.
Gratis råd/vejledning: Du er altid velkommen til at få gratis råd og vejledning. Det kan være efter-/videreuddannelse, krav til RAB-registrering og meget mere. Vi vil hjælpe dig så godt det er muligt, så du får svar på dine spørgsmål. Normalt får du svar inden for 24 timer.
ERFA-grupper: Du/I har mulig for at starte en gruppe hvor I udveksler erfaringer, inviterer foredragsholdere og meget mere. Her kan BFM være behjælpelig med et mindre tilskud.
Events: BFM kan bidrage med et mindre tilskud til events der er med til at fremme kendskabet til fysiurgisk massage.
Nyhedsbrev: En gang om måneden får du et nyhedsbrev, så du kan følge med i hvad bestyrelsen arbejder med. Du er altid velkommen til selv at bidrage med kommentarer eller ønsker.
Møder: En gang om året er der generalforsamling, hvor vi beder dig om at deltage. Her kan du få indflydelse på BFM’s arbejde og hvad du synes er vigtigt bestyrelsen skal arbejde med for at gøre foreningen endnu bedre. Vi har som regel også inspirerende og aktuelle foredrag. Og ikke mindst – mød dine kollegaer og skab dig et netværk.
Kurser/foredrag: BFM tilbyder af og til kurser. Det kan være førstehjælpskurser eller aktuelle indslag/foredrag. Du vil modtage tilbud om dette gennem nyhedsbrevet.
Særlige aftaler: Når du logger ind kan du til enhver tid se hvad der findes af aktuelle tilbud og aftaler.

Hvad gør du?
Klik på ”bliv medlem”. Når du har betalt vil du modtage en kode til at logge ind på hjemmesiden. Her er mulighed for at læse mere, få det sidste nyhedsbrev, læse vedtægter, downloade logoer mm.

RAB-registreret:
For at kunne blive RAB-registreret skal fysiurgiske massører, registreres af BFM. Som minimum skal massøren have en uddannelse på mindst 660 lektioner af mindst 45 min. og en sammensætning dækkende min. denne fordeling:

1) Anatomi/fysiologi 200 lektioner
2) Sygdomslære/farmakologi 100 lektioner
3) Den primære alternative behandlingsform 250 lektioner
4) Psykologi 50 lektioner
5) Klinikvejledning/ klientbehandling 10 lektioner
6) Introduktion til andre alt.behandlingsformer 50 lektioner

Kunne dokumentere et gyldigt førstehjælpsbevis på 12 timer eller opfølgning heraf, inden endelig registrering.

RAB vedligeholdelse:
For at kunne opretholde din RAB-registrering skal du som minimum optjene 30 lektioner i en 3 års periode. Det vil sige du inden for fysiurgisk massage, eller de grundlæggende teoretiske fag, skal vedligeholde/efteruddanne dig inden for dit fag. Kurser/efteruddannelse skal godkendes af BFM. Godkendte kurser ligger i vores kursuskalender.

Styrelsen for Patientsikkerhed:
BFM søger for at du bliver registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed som RAB-registreret. BFM søger også for du bliver afmeldt igen, hvis du udmelder dig af foreningen. BFM står til ansvar overfor Styrelsen, der på forlangende kan rekvirere dokumentation på efteruddannelse.

Udmeldelse:
Du kan til enhver til melde dig ud af foreningen. I henhold til vedtægterne, er det dog ikke muligt at få indbetalt kontingent tilbage.