Medlemskab


Meld dig ind her

Hvem kan blive medlem?

 • Alle elever der er påbegyndt en godkendt uddannelse indenfor: Fysiurgisk Massage
 • Alle der har gennemgået en massøruddannelse og har min. 100 timer.
 • Der kan i særlige tilfælde søges merit, læs nærmere om dette i vedtægterne.

Hvordan bliver jeg medlem?

Du klikker på Meld dig ind og udfylder data. Derudover skal du indsende dit uddannelsesbevis. Elever skal indsende en læseplan.

Søger du merit skal du indsende relevant dokumentation.

Ovenstående informationer sendes til sekretaer@bfm1992.dk

Hvad koster medlemskab for færdiguddannede?

 • Indmeldelsesgebyr 300,- kr.
 • Medlemskab 1.250,- pr. halvår

Det er gratis at være medlem frem til næste opkrævningsperiode (februar og august). Herefter vil du blive opkrævet medlemskontingentet halvårligt.

Hvad koster medlemskab for elever?

 • Indmeldelsesgebyr : 300 kr.

Det er gratis for elever at være meldt ind de første 6 måneder.

 • 1. opkrævningsperiode herefter koster 500,- kr.
 • Ved 2. opkrævningsperiode opkræves almindelig takst.

RAB-registrering

 • RAB-registrering koster 560,- kr. år pr. (Beløbet reguleres efter udgifterne til RAB-Forum)

For at blive RAB- registreret, skal man opfylde krav om uddannelse på:

 • 250 timer inden for primærbehandling
 • 200 timer inden for anatomi og fysiologi
 • 100 timer inden for patologi
 • 50 timer inden for psykologi
 • 50 timer sekundærbehandling
 • 10 timer klinikdrift
 • Opretholdelse af RAB- registrering sker med minimum 30 timers efteruddannelse hvert 3. år med udgangen af kalenderåret.
 • RAB-Medlemskab kræver desuden at man har gennemført et hygiejnekursus på min. 3 timer og har et gyldigt førstehjælpsbevis på 12 timer eller en opfølgning her af.

Læs mere på RAB-forum

Kan jeg sætte mit medlemskab i bero?

 • Ønsker du at sætte dit medlemskab i bero, f.eks. i forbindelse med barsel eller længerevarende sygdom, kan det gøres gratis i 6 måneder, hvorefter det tages op man vil overgå til passivt medlem eller aktiveres igen.
 • Der er muligt at sætte medlemskabet i bero 2 gange, det vil sige op til et år. Efter 6 måneder vil sekretæren kontakte dig for at aftale nærmere.
 • Det er vigtigt at være opmærksom på, at har du sat dit medlemskab i bero, har du stadig ansvar for at følge op på dine RAB-point, da den 3 årige periode ikke ændres og ikke kan sættes i bero.

Kan jeg være passivt medlem?

Passivt medlemskab er for medlemmer der ikke er aktive mere, men gerne vil følge med i hvad der sker i brancheforeningen. Det koster 100,- kr. årligt.

BFM-certifikat

Sendes automatisk i en printvenlig version direkte til din mail efter din indmelding er godkendt. Herefter modtager du årligt et nyt certifikat.

RAB-certifikat

Sendes automatisk i en printvenlig version direkte til din mail, når din registrering er godkendt. Herefter modtager du årligt et nyt certifikat.

Forsikring

BFM har en ansvarsforsikring der dækker alle foreningens aktive medlemmer. Forsikringen dækker omkostninger i fald medlemmet ved uheld pådrager en klient skader.

Du finder forsikringsaftalen her

Koda-Gramex

Gennem dit BFM-medlemskab, får du betalt Koda-Gramex afgiften. Det betyder, at du har ret til at spille musik i din klinik.

Hvis du selv skal betale Koda-Gramex afgiften, koster det, for et lokale på 20 kvm: 4.142,25 kr. årligt1)

1) Priseksempel 06.11.2022 fra Kodas hjemmeside 

Gratis råd/vejledning

Du er altid velkommen til at få gratis råd og vejledning. Det kan være efter-/videreuddannelse, krav til RAB-registrering og meget mere.

Vi vil gøre alt hvad vi kan for at hjælpe dig videre og bestræber os på at du får svar på dine spørgsmål inden for 24 timer (mandag – fredag).

ERFA-grupper

Du/I har mulighed for at starte en gruppe hvor I udveksler erfaringer, inviterer foredragsholdere og meget mere. BFM kan være behjælpelig med et mindre tilskud. Send jeres forespørgsel til sekretaer@bfm1992.dk

Events

BFM kan bidrage med et mindre tilskud til events der er med til at fremme kendskabet til fysiurgisk massage..

Send jeres forespørgsel til sekretaer@bfm1992.dk

Nyhedsbrev

En gang om måneden får du et nyhedsbrev, hvorigennem du også får mulighed for at følge med i hvad bestyrelsen arbejder med.

Du er altid velkommen til selv at bidrage med kommentarer eller ønsker. Alle forslag og indlæg sendes til sekretaer@bfm1992.dk

Møder

En gang om året er der generalforsamling, hvor alle medlemmer bliver inviteret til at deltage.

Her har du mulighed for at få indflydelse på BFM’s arbejde og give din mening til kende ift. hvad du synes der er vigtigt at bestyrelsen skal arbejde med, for at gøre foreningen endnu bedre. Og nok så væsentligt; får du mulighed for at møde dine kollegaer og skabe dig et netværk.

Vi bestræber os på også at have et inspirerende og aktuelt foredrag i forbindelse med generalforsamlingen.

Kurser/foredrag

Under Kurser kan du se de kommende kurser. Kurserne udbydes både af BFM og af vores godkendte skoler.

Særlige aftaler

Når du logger ind, kan du til enhver tid se hvad der findes af aktuelle tilbud og aftaler under “Dokumenter”.