Privatlivspolitik

for: BFM 1992 Brancheforeningen for fysiurgisk massage

1. Formålet med denne politik

1.1. Denne persondatapolitik regulerer al behandling af personoplysninger hos den dataansvarlige, bfm1992 (CVR-nr. 33801432).

1.2. Skulle du have spørgsmål til dele af politikken, er du meget velkommen til at kontakte os på formand@bfm1992.dk.

2. Hvilke oplysninger behandler vi?

2.1. Oplysninger vi får fra dig
Hos bfm1992 behandler vi de oplysninger, som du selv afgiver til os, eller som vi indsamler fra dig, og som er nødvendige for, at vi kan tilbyde dig den bedst mulige behandling.
De oplysninger, du selv afgiver til os, er bl.a. oplysninger givet i forbindelse med opstart eller vedligeholdelse af behandling. Der vil først og fremmest være tale om almindelige oplysninger, herunder kontaktoplysninger, og – såfremt det er nødvendigt og vi har dit udtrykkelige samtyk-ke hertil – også oplysninger om dit helbred samt personnummer.

2.2. Automatisk indsamlede data
Se særskilt omtale i afsnit 4 nedenfor.

3. Hvorfor behandler vi dine oplysninger?

3.1. På hvilket grundlag behandler vi dine oplysninger?
Bfm1992 behandler dine personoplysninger på et af følgende grundlag efter persondata-reglerne:

 • Behandlingen af oplysninger er nødvendig til vores opfyldelse af en kontrakt/aftale med dig, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Behandlingen af oplysninger er nødvendig for vores overholdelse af en retlig forpligtelse, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Behandling af personnummer følger af lov, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1), eller vi har dit samtykke til at behandle dit personnummer, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2)
 • Du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandling af særlige kategorier af oplysninger, herunder helbredsoplysninger, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a).

3.2. Hvad bruger vi oplysningerne til?

Nedenstående er eksempler på vores anvendelse af de indsamlede oplysninger:

 • Tilbyde dig den bedst mulige behandling
 • Kontakte dig i forbindelse med behandlinger
 • Føre journaler over din behandlinger
 • Sende dokumentation for behandlingen til eventuelt forsikringsselskab efter aftale med dig
 • Overholde vores forpligtelser efter bogføringsreglerne

3.3. Hvem får adgang til oplysningerne?
Dine oplysninger vil blive behandlet af medarbejdere i bfm1992 til de formål, som er anført ovenfor.

Derudover vil dine personoplysninger blive overladt til vores eksterne leverandør af hjemme-sideløsningen/bookingsystem, som vi har indgået gyldig databehandleraftale med, hvilket sik-rer, at behandlingen alene sker til vores formål og efter vores instruks.

Hvis du har bedt os om det, videregiver vi oplysninger om behandlingen til dit forsikringsselskab.

4. Særligt om hjemmesidedata og cookies

4.1. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?
Vores digitale løsninger er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugerven-lighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os. Analyse af klik-strømsdata og cookies er eksempler på dette.

Eksempler på data, der opsamles og analyseres:

 • Dato og tidspunkt for besøg på hjemmesiden
 • De sider der besøges i løsningen
 • IP-adressen på den besøgende
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Vi anvender Google Analytics som webanalyseløsning i vores digitale løsninger. I denne forbin-delse sendes webanalysedata fra vores digitale løsninger til analyse i den service, Google udby-der. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data, som vi er ansvarlige for, og dis-se data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retlige krav. Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik, herunder lovlige overførselsgrundlag til lande udenfor EU, her: https://www.google.com/intl/da/policies/

Google tilbyder en række løsninger til anonymisering af dine data og adfærd, se mere her:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=da

Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor.

4.2. Hvad er cookies?
Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller an-den enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies, og de kan bruges til at holde styr på, hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap, eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

4.3. Cookietyper og deres formål
Vi anvender følgende former for cookies:

 • Tekniske cookies: Er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger også for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside, du besøger. Du kan læse mere om tekniske cookies her.
 • Statistikcookies: Optimerer design, brugervenlighed og effektiviteten af hjemmesiden. Du kan læse mere om statistikcookies her.
 • Markedsføringscookies: Bruges til at vise dig reklamer for produkter eller oplevelser, du tidligere har kigget på. Du kan læse mere om markedsføringscookies her.
 • Personaliseret cookie: Bruger oplysninger til at sortere indhold, så du får vist indhold, der er relevant for dig. Du kan læse mere om personaliserede cookies her.

4.4. Slet eller slå cookies fra i browseren
Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det af-hænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at hvis du bruger flere browsere, så skal du slet-te cookies på dem alle.

5. Hvor lang tid opbevarer vi oplysninger om dig?

5.1. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes og senest 1 år efter din sidste behandling hos os.

6. Dine rettigheder

6.1. Ifølge persondataforordningen har du en række rettigheder som følge af, at vi behandler dine oplysninger, herunder retten til at anmode os om indsigt i og berigtigelse eller sletning af per-sonoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse samt retten til datapo-rtabilitet. Du har endvidere ret til at trække dit samtykke til behandling af helbredsoplysninger tilbage.

6.2. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se kontaktoplysninger i afsnit 1.

6.3. Mener du, at vi ikke har behandlet dine oplysninger korrekt, kan du indgive en klage til Datatil-synet på www.datatilsynet.dk.

7. Version

7.1. Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

7.2. Denne privatlivspolitik er senest ændret den 20.12.2022