Etisk råd består af:

Formand: Helle Daubjerg
Mobil: 3166 7009
Næstformand: Alex Christiansen
Mobil: 42 80 74 00
Medlem: Anne S. Jacobsen
Mobil: 22 70 24 71
E-mail: anne@annesmil.dk