Etisk råd består af:

Formand Maj Brandstrup
Mobil 26 15 61 60
Medlem Anne S. Jacobsen
Mobil 22 70 24 71
E-mail: anne@annesmil.dk
Medlem Helle Daugbjerg
Mobil 31 66 70 09
E-mail: hcdaugbjerg@gmail.com