Etisk råd består af:

Formand Helle Daubjerg
Mobil: 3166 7009
Mail: hcdaubjerg@gmail.com
Medlem Maj Brandstrup
Mobil 26 15 61 60
Medlem Anne S. Jacobsen
Mobil 22 70 24 71
E-mail: anne@annesmil.dk